GUMIEŃCE-SZCZECIN /Scheune/

Była wieś obecnie jedna z dzielnic Szczecina. Należąca w średniowieczu do kościoła św. Jakuba w Szczecinie wzmiankowana w 1253, 1293, 1308 i 1309 roku. Na jej terenie położony był majątek powstały na początku XIX wieku, obecnie położony przy ul. Husarów. Po wyodrębnieniu w 1810 roku gruntów powstaje majątek będący własnością rodziny Bornfeld a następnie Ruckforth. Kolejnym właścicielem majątku zostaje Carl Wilhelm Schultz zmarły w 1841 roku. W 1861 roku dobra na licytacji zakupuje Mathilda Germershausen, z domu Schultz. Rodzina Germershausen posiadała majątek do 1945 roku. W 1910 roku dobra liczyły 245 ha gruntów i należały do E. Germershausen. W 1928 roku majątek liczący 224,5 ha gruntów należał do Pani Marty Germershausen, administrowany przez W.Kutschke. Po II wojnie światowej na terenie majątku istniało PGR. Obecnie należy do Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zespół dworsko-folwarczny składa się z dworu z pierwszej połowy XIX wieku, przebudowanego i rozbudowanego w drugiej połowie XIX wieku. Obok park krajobrazowy oraz budynki gospodarcze.