Czelin /Zellin/

Wieś położona w gminie Mieszkowice powiatu gryfińskiego. Wzmiankowana w 1317 roku(Zellin) i wielokrotnie w latach następnych: 1322(Szellin), 1348(Czellyn), 1355(Czollin), 1363(Zollin). W 1317 roku Czelin uzyskuje prawa miejskie. Prawdopodobnie od 1298 roku dobra rycerskie posiadał Henning von Mӧrner. W 1355 roku margrabia Ludwik Rzymski nadał rodowi von Mӧrner Czelin. W 1363 roku kolejne nadania margrabiego dla Dietricha von Mӧrner i jego braciom: Heineke, Ottonowi. Rodzina von Mӧrner posiadali majątek w Czelinie do 1732 roku. W 1411 wzmiankowani Erazm i Otto von Mӧrner, w 1459 roku Henning von Mӧrner, w 1520 Ludwig von Mӧrner. W 1732 roku król Fryderyk Wilhelm I odkupił Czelin od pułkownika Hansa Wilhelma von Mӧrner. Od tego czasu Czelin staje się domeną państwową. W 1780 roku powstaje zespół folwarczny. Od 1809 roku majątek zostaje wydzierżawiony.

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

We wsi pozostałości zespołu folwarczno-dworskiego- dwór znacznie przebudowany z zabudowaniami gospodarczymi.