Czarnogłowy /Zarnglaff/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku. Stare lenno rodu von Flemming. W 1504 roku majątek posiadał Heinrich von Flemming ze Świerzna. W 1628 roku na terenie wsi było 5 majątków rycerskich należących do rodu von Flemming. W XVIII wieku dwa majątki: majątek a należący do Juliusa Friedricha Wilhelma von Flemming z Buka, majątek b należący do majora Friedricha Wilhelma von Flemming z Mierzęcina. W 1870 roku majątek ziemski o areale 473 mórg, którego właścicielem był niejaki Poppe. Majątek w Czarnogłowach istniał do 1882 roku. Później majątek rozparcelowany. W 1928 roku właścicielem gruntów po majątku rycerskim obejmującym 332 ha gruntów była firma  „Pommersche Kalksteinwerke Gmbh”.

MAJĄTEK

WILLA

We wsi willa prawdopodobnie z lat 20-tych XX wieku, przebudowana.