CZARNOWICE /Tzschernowitz/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1436(Tczernewitz), kiedy była w posiadaniu klasztoru żeńskiego z Gubina. Wielokrotnie wymieniana w późniejszych latach-1452(Czernewitz), 1527(Zerowicz), 1538(Zernewicz). Od 1452 roku jest w rękach rodziny von Sehlstrang/Seelstrang/, która była w posiadaniu wsi do 1554 roku. W tym czasie przechodzi w ręce rodu von Polenz. Od nich w roku 1765 zakupuje wieś August Wilhelm von Kleist. Po jego śmierci majątek dziedziczą jego dwaj synowie. Jednym z nich był Wilhelm Bogislav, major  i nadworny łowczy, który w 1823 roku otrzymał pruski tytuł szlachecki. Kolejnym właścicielem wsi był Ewald hrabia von Kleist vom Loos/1825-1877/, starosta gubieński, ożeniony z hrabiną von Reventlow, z którą miał trzy córki. W latach 1929/1930 rodzina ogłosiła upadłość a majątek został zlicytowany. Zamek nabył ojciec Helmuta Reomiga. W zamku urządzono mieszkania.

Seelstrang (2)

Polentz

Kleist

graf von Kleist vom Loss

 

 

 

 

Czarnowice pow. Gubin, woj.lubuskie

czarnowice-zamek

ZAMEK

W początkach XVI wieku powstaje w Czarnowicach zamek jako budowla prostokątna z cylindryczną wieżą w narożniku. Po powiększeniu go o skrzydło w XVII wieku, w roku 1787, prawdopodobnie po pożarze zostaje przebudowany, a w 1852 roku odnowiony. Znajdował się w założeniu parkowym, otoczony fosą. W 1966 roku zamek został poważnie uszkodzony. W 1973 roku zostaje rozebrany. Dnia 14.01.2002 roku zostaje skreślony z rejestru zabytków decyzją Głównego Konserwatora Zabytków.

czarnowice-1933-lubuskie