BORUSZYN /Eckartswalde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Lipinki Łużyckie powiatu żarskiego. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIV wieku- w 1381 roku jako Eckirswalde. W tym czasie była własnością Petermanna von Unwürde. W 1457 roku była w rękach rodu von Reinispurg– wymieniana Elisabeth, żona Nickela von Reinispurg, kochanka Wenzela von Biberstein z Żar. Później wchodziła w skład Państwa Żarskiego należącego do rodu von Biberstein. Należała również do rodów: von Ehrenfriedvon Ritter. W XVI/XVII wieku była w posiadaniu rodziny von Rackel(1715). Na przełomie XVII/XVIII wieku wieś należała do rodziny von Kummerstaedt– wymieniona Elisabeth Sophie von Kummerstaedt(1707-28.01.1738). Przez małżeństwo z Paulem Heinrichem von Lettow(16.10.1696-11.06.1766) wieś przeszła w ręce rodu von Lettow. Z tego związku syn- Georg Wilhelm von Lettow(07.05.1730-10.02.1802), ożeniony z Friederiką Charlottą von Podevils. W XVIII wieku dobra w rękach rodów: von Oppel oraz von Landwüst. W 1782 roku wieś należy do Friedricha von Hartmann. W latach 1805-1846 właścicielem majątku jest rodzina von Francois. W XIX wieku należy do niejakiego Standtke, w 1879 roku majątek jest własnością Adolpha Dӧping i liczył 329, 40 ha gruntów. W 1903 roku jako posiadacza majątku wymienia się rodzinę von Tenzer/1903/, w 1929 roku rodzinę von Steinhardt. Prawdopodobnie byli ostatnimi właścicielami boruszyńskiego majątku.

Boruszyn- palac

PAŁAC

Nic nie wiadomo o pałacu w Boruszynie. Pozostałością po założeniu są: resztki założenia parkowego oraz budynki gospodarcze wokół podwórza folwarcznego.

Boruszyn 1925, lubuskie