BRONOWICE /Braunsdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1366, w dokumencie księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II. Pierwszym znanym właścicielem wsi był wymieniony w w/w dokumencie Heinrich von Kittlitz. Od 1552 do 1945 roku Bronowice należały do dóbr mużakowskich. Od 1447 roku właścicielem wsi zostaje rodzina von Biberstein. W 1551 roku wieś w rękach książęcego rodu von Schönaich. Od 1607 roku właścicielem wsi zostaje hrabia von Callenberg. Od 1798 roku przez małżeństwo hrabianki Clementine von Callenberg z Erdmannem von Pückler do 1845 roku dobra mużakowskie  są w rękach rodu von Pückler-Muskau. Z powodu kłopotów finansowych sprzedają dobra hrabiom von Hatzfeld-Weissweiler, von Hatzfeld-Schönstein i von Nostitz. Od nich dobra nabył w roku 1846 książę Wilhelm Friedrich Karl von Oranien-Nassau. Od 1883 roku wieś jest w posiadaniu hrabiego Traugott Heinrich von Arnim-Muskau i w posiadaniu rodziny von Arnim pozostaje do 1945 roku.

Kittlitz

Biberstein (3)

Schoenaich książęCallenbergPuckler graff (2)Hatzfeld-Trachenberg hrabia (2)Nostitz (9)

 

 

 

 

Nassau Uranien

Arnim II

Bronowice- zalozenie dworskie

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE
Pozostałością po założeniu są: reszki parku krajobrazowego, budynek gospodarczy, fundamenty dworu ze schodami do niego prowadzącymi.

Bronowice 1919, lubuskie