BIELICE KOŻUCHOWSKIE /Bielitz/

Wieś położona w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego. W roku 1220 po raz pierwszy pojawia się informacja o wsi Bielice, prawdopodobnie  będąc w tym czasie własnością rycerską. W 1468 roku wieś należy do Hannosa von Schenckendorf. W XVI wieku jest własnością rodu von Knobelsdorff i w rękach tej rodziny pozostaje do XVII wieku. Wzmiankowany Kaspar Starszy von Knobelsdorff(+1595) żonaty z Anną von Knobelsdorff. Dzieci nie mieli. W 1585 roku przekazał majątek bratankowi, Balthasarowi von Knobelsdorff(+1638). Żonaty z Dorothą von Haugwitz. Majątek dziedziczy ich syn, Hans Christian von Knobelsdorff zmarły w 1638 roku. Później dość częsta zmiana właścicieli. Wymieniana jest rodzina von Kottwitz. W 1671 roku wzmiankowana Pani von Schliebitz(Schliewitz, Schlewitz). W roku 1687 własność rodu von Abschatz, w 1681 roku należy do rodu von Seher– wymieniony Hans Heinrich von Seher (*1638-+1685), żonaty z Heleną Margarethą von Luck(*1642-+1682). Dobra dziedziczy ich syn, Carl Ferdinand von Seher(*1678-+1756), późniejszy baron von Seher-Thoss. W 1705 roku majątek bielicki zakupił Hans Christian von Braun- w jego posiadaniu Bielice pozostają do 1714 roku. Po nim majątek odziedziczył jego syn, Balthasar zmarły w 1714 roku, bezpotomnie. Następnie jest w własnością rodu von Glaubitz– w 1727 roku wymieniony Caspar Friedrich von Glaubitz, od 1736 roku baron, syn Melchiora Friedricha i Hedwigi Carline von Stosch. Ożeniony z  Helwigą Charlotte von Glaubitz. Ich syn Carl Ferdinand baron von Glaubitz był kolejnym właścicielem Bielic. Ostatnim właścicielem z rodu von Glaubitz był zmarły w 1826 roku baron Friedrich Johann. Od 1828 roku majątek bielicki należał do rodziny Munk, od 1836 roku rodziny Schultz, później rodziny Eltester. W 1865 roku dobra ziemskie wraz z dworem zakupuje Ernst Heinrich Oswald Nickisch von Rosenegk i w rękach tej rodziny pozostają Bielice do 1945 roku. Na miejscu zrujnowanego założenia buduje okazałą neogotycką siedzibę, której budowę zakończono w 1867 roku. Część autorów przyjmuje, że siedziba mogła powstać już za Reinholda Eltestera, poprzedniego właściciela. Po śmierci Ernsta Heinricha w roku 1881 dobra dziedziczy Ernst Gotthard a po nim Friedrich, który wraz z żoną zostaje zastrzelony w 1945 roku w Bielicach prawdopodobnie przez żołnierzy radzieckich. Po 1945 roku w posiadaniu PGR podległemu Kombinatowi w Kożuchowie, pełniąc funkcje administracyjno-mieszkalne. Od połowy lat 90-tych w rękach prywatnych.

KnobelsdorfKottwitz (2)Abschatz (2)Seherr-ThossBraun (6)Glaubitz (7)Nickisch von Roseneck

 

 

 

 

Bielice Kożuchowskie, lubuskie

Bielice Kozuchowskie, lubuskiePAŁAC

Pałac neogotycki zbudowany prawdopodobnie przez Heinricha Oswalda Nisckisch von Rosenegk około połowy XIX wieku na fundamentach XVI wiecznego dworu(zbudowanego przez Knobelsdorffów), na planie prostokąta, z wieloma ryzalitami, z wieżą od strony północnej. Elewacje zdobione gzymsami i fryzami, z wysokimi schodkowymi szczytami. Wieża zwieńczona krenelażem i sterczynami. We wnętrzu zachowana stolarka drzwiowa i boazerie, w salonie myśliwskim rozeta z półplastyczną dekoracją z motywami łowieckimi

WILLA

Bielice Kożuchowskie 1896, lubuskie