CZAPLIN MAŁY /Klein Zapplin/

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1285 roku. Wieś należąca do rodu von Woedtke. Po śmierci Friedericha Ludewiga von Woedtke dobra dziedziczy córka, Anna Lucretia. Część gruntów dziedziczy Peter Augustin von Lenz i Elizabeth Charlotta von Woedtke. Dnia 23.07.1731 dobra należą do Petera Ernsta von Woedtke. Dnia 14.06.1753 roku majątek zakupił kapitan Wedig George Gotthilf von Woedtke. W 1765 roku majątek posiada Maria Charlotta von Kleist, z domu von Reckow, od której majątek zakupił dnia 18.01.1768 roku Friederich Wilhelm von Zitzwitz by w dniu 09.06.1768 roku odsprzedać dobra majorowi Leopoldowi Christianowi von Woedtke. W 1776 roku właścicielką majątku jest matka Leopolda Christiana, Juliana von Woedtke, z domu baronówna von Grapendorf. W 1870 roku majątek liczący 2087 mórg ziemi posiada rodzina Schulze. W 1879 roku majątek obejmował 532,61 ha gruntów i należał do Pani Schulze. W 1910 i 1928 roku majątek obejmujący 283 ha gruntów należał do Friedricha Rustemeyer.