GOCŁAWICE /Gützelvitz/

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1374 roku , kiedy należała do Clausa i Hinza von Guzelvitz. W 1556 roku wieś zakupiona przez Wediga  von der Osten z Płot od Henninga von Carnitz. W tym czasie 3 majątki rycerskie należące do: von der Osten, von Blücher i von Plӧtz. Po śmierci Jochema von Plӧtz dobra dziedziczy jego zięć, Ernst von Güntersberg. Po jego śmierci dobra przechodzą na wdowę, Evę Katharinę a następnie na syna, Franza von Güntersberg. Dnia 08.07.1686 dobra posiada zięć Franza von Güntersberg, Jochem Henning von Woedtke. W dniu 31,03,1696 ponownie w rękach Franza von Güntersberg i jego matki. W 1705 roku majątek w posiadaniu Jochema von Carnitz. Dnia 13.03.1747 roku majątki von der Osten i von Blücher scalone z majątkiem von Plӧtz i zakupione przez Adolpha Carla hrabiego von Carnitz. Na początku XIX wieku majątek w rękach rodu von Heyden a następnie von Elbe. W 1870 roku za czasów rodu von Elbe majątek obejmował 1665 mórg ziemi a w 1879 roku 425,13 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku była rodzina Holzkamm.