Bogusław /Batzlow/

Wieś położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Wzmiankowana w 1262(Boguzlawe) oraz w 1295(Bogusla), 1451(Botchelov) i w 1460(Bazelow). W latach 1232-1312 wieś należy do zakonu templariuszy, później po rozpadzie zakonu przejęta przez margrabiów brandenburskich. Od 1318 do 1540 w posiadaniu zakonu joannitów a następnie w rękach króla Prus. Po 1828 roku dobra zakupuje właściciel Dargomyśla, Karl Friedrich Boldt. Posiadają dobra do 1907 roku, kiedy sprzedają majątek rodzinie von der Lancken. W 1909 roku majątek nabywa kapitan Bachmann. W 1916 roku majątek zakupiony przez właściciela ziemskiego, Hintz. W 1920 roku dobra zakupuje rodzina Katzenellenbogen. W 1930 roku majątek zakupiony przez towarzystwo ziemskie”Eigene Scholle” i rozparcelowany.