Bożenice /Bosens/

Bożenice pow.Koszalin, zachodniopomorskie

Bożenice pow. Sławno, zachodniopomorskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Polanów powiatu koszalińskiego, przed 1945 w powiecie sławieńskim. Wieś o proweniencji średniowiecznej. W XIII wieku należała do książąt gdańskich, później do księcia pomorskiego Mściwoja II, który przekazał Pomorze Gdańskie  margrabiom brandenburskim, by później ponownie je przejąć z ziemią sławieńską i słupską. Jako właścicieli wsi wymienia się hrabiów von Podewils. W 1910 roku majątek w rękach porucznika von Lettow-Vorbeck. W 1928 roku jako właściciel figuruje kapitan rezerwy Enno Weissbach, będący w posiadaniu majątku do 1945 roku.

PAŁAC

Pałac zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, wzniesiony na rzucie prostokąta, jedenastoosiowy, parterowy z piętrowym ryzalitem w części środkowej. W części ogrodowej zadaszony taras poprzedzony schodami, podpiwniczony.  Pałac jak i majątek splądrowany przez wojska radzieckie. Po wojnie majątek w rękach PGR, po 1990 w zarządzaniu ARR. Obecnie własność prywatna. W skład majątku poza pałacem wchodzą pozostałości zabudowań gospodarczych oraz park.