BRZEZINA /Falkenberg/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Dolice powiatu stargardzkiego.  Po raz pierwszy wymieniona w 1232 roku. W tym czasie została nadana cystersom z Kołbacza przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica. Po zajęciu tych ziem przez elektorów brandenburskich miejscowość stała się własnością możnego rodu von Wedel. Zbudowali tu okazałą siedzibę godną przyjmować margrabiów brandenburskich. Po osiedleniu się w 1303 roku na terenie dzisiejszego Złocieńca, nazwę miasta przenieśli właśnie z Brzezin. Sami początkowo byli określani jako von Volkenberg. W XVIII wieku majątek był własnością rodziny von der Gröben(1756)- wymieniany Carl Wilhelm von der Gröben. Na początku XIX wieku dobra w posiadaniu rodziny von Wulffen(1804)- wymieniany Friedrich Georg Ludolf von Wulffen. )d 1821 roku majątek jest własnością rodziny von Wissmann– wymieniony Eduard von Wissmann, Walter i Fritz von Wissmann oraz Elisabeth von Wissmann. Byli właścicielami dóbr do 1945 roku. 

Wedel (5)GrobenWulffenWissmann

 

 

 

Brzezina-pałacBrzezina pałac 2Brzezina-pałac

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNE

W południowej części wsi znajdował się kompleks pałacowo-parkowo-folwarczny. Pozostałością po założeniu są: budynki folwarczne, brama wjazdowa oraz park krajobrazowy.

Brzezina park 2

Brzezina-park 1

Brzezina 1934, zachodniopomorskie