WYSOKA /Weissig/

Wieś położona w gminie Nowogród Bobrzański powiatu zielonogórskiego. Wzmiankowana w 1539 roku, kiedy właścicielami wsi po śmierci Nickela von Rabenau zostają jego trzej synowie. Posiadali dobra do XVIII wieku. W XVIII wieku dobra podzielone pomiędzy trzech właścicieli: majątek A posiadała rodzina von Bomsdorf– wymieniony Georg Rudolf von Bomsdorf(1713) oraz jego syn Hans Georg von Bomsdorf, majątek B należał do Wilhelma Ferdinanda Lichnowsky von Woschütz, majątek C należał do Maximiliana Wilhelma von Rabenau. W 1713 roku wg P.Schwarz`a 2/3 należały do braci von Bomsdorf, będących na służbie w wojsku polskim i saksońskim a na majątku siedział Hans Georg von Bomsdorf. Trzecia część była dzierżawiona przez  porucznika wojska polskiego Wilhelma Ferdinanda Lichnowsky von Woschütz a właściciel von Rabenau mieszkał w Brzeźnicy. W 1718/19 roku majątek podzielony będący w posiadaniu: Georga Rudolfa von Bomsdorf oraz Maximiliana Wilhelma von Rabenau(dzierżawca części dóbr). Pod koniec XVIII wieku majątek posiadali baronowie von Troschke– wzmiankowany Erns zmarły w 1839r. Od 1842 roku właścicielem majątku był kupiec Friedrich Beyrich z Berlina. Od połowy XIX wieku do początku XX wieku dobra są własnością hrabiów von T(h)iesenhausen(1854-1903)- wymieniona Antonie, z domu Klein. W 1879 roku dobra należące do wdowy von Tiesenhausen obejmowały 500,02 ha gruntów. W 1896 roku majątek należący do wdowy Antonie von Thiesenhausen, z domu Klein obejmowały 470,45ha gruntów. W 1914 roku majątek o powierzchni 500ha należał do Paula Lehmann. W 1926 roku dobra były w rękach Bruno Schindelmeiser. W 1929 roku majątek o areale 340ha w rękach Margarete Reinbeck. Majątek do 1945 roku należał do rodziny Reinbeck.

Wysoka-palac

wysoka-dworwysoka-palacwysoka-wlasciciele

 

 

 

W południowo-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski. Pozostałością po założeniu są resztki parku krajobrazowego oraz zabudowań gospodarczych.

wysoka-1907-lubuskie