Wrzosowo /Fritzow/

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1321 roku(Vritsowe) będąc własnością kapituły kamieńskiej. W 1337 roku lenno rodu von Vemer(n), do których należała również Radawka(Raddack). W kościele znajdowała się płyta grobowa należąca do Franza von Vemer(n) i jego żony.  W 1367 roku wzmiankowani Neveling oraz Konrad von Vemer(n). W XVI wieku trzy majątki rycerskie należące do rodów: von Vemer(n) , von Puttkamer oraz von Brockhusen z Gostynia. W 1594 roku dwa majątki prawdopodobnie z siedzibami dworskimi należące do Nicolausa von Puttkamer oraz Lucasa von Vemer(n). W 1620 roku mowa jest o dwóch siedzibach dworskich na terenie wsi. Prawdopodobnie w połowie XVII wieku wieś przejęta w całości przez rodzinę von Puttkamer. W XVII wieku majątek w rękach Nicolausa von Puttkamer a następnie jego syna, kapitana Joachima Jürgena von Puttkamer. Po śmierci Joachima Jürgena majątek przypada Georgowi Christianowi von Puttkamer a następnie jego bratu, Johannowi Woitzlawowi. Po ich bezpotomnej śmierci dobra w 1790 roku dziedziczy kuzyn zmarłych, który w 1790 roku sprzedał majątek porucznikowi Heinrichowi Gottlobowi Wenzislawowi von dem Gablenz. W 1828 roku dobra w rękach Johanna Plaht(Plath). W 1841 roku majątek w posiadaniu Christopha Voss ale już w 1862 roku odkupuje je Heinrich von Puttkamer z Frankfurtu nad Odrą. Na przełomie wieków XIX i XX właścicielem dóbr jest Henning von Puttkamer a następnie Bogislaw von Puttkamer. W 1910 roku majątek obejmował 1522 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku był Eberhard von Puttkamer, którego dobra obejmowały 908 ha ziemi, w tym 475 ha ornych gruntów, 65 koni, 188 sztuk bydła, 439 owiec. Ostatnim właścicielem dóbr był Bogislav von Puttkamer, którego dobra obejmowały 908 ha gruntów.

Damitz 1

Blankensee

Blankensee hrabia

Puttkammer 1Puttkammer 3 GabelentzPuttkammer 2

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W 1740 roku za czasów Joachima Jurgena von Puttkamer wzniesiono dwór, przebudowany po pożarze w 1820 roku oraz na przełomie XIX/XX wieku. Po 1945 roku użytkowany przez PGR. W 1994 roku pożar dworu z częściowym jego zniszczeniem. W 1995 roku jeszcze w części zamieszkany.  Na początku lat 90. XX wieku jeden z członków grupy muzycznej „Silna Grupa pod Wezwaniem” miał zakupić dwór z przeznaczeniem na Polonijny Dom Starców. Pomysł upadł po śmierci jednego ze sponsorów. Po likwidacji PGR sprzedany osobie prywatnej. Dziś po zabytku pozostała sterta gruzów. W sąsiedztwie park krajobrazowy z XVIII wieku oraz zabudowania gospodarcze.

DWÓR Z XIX WIEKU/1995r./

RUINA DWORU Z XIX WIEKU/2008r/

ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z XIX WIEKU/2008r./

Screen Shot