Wrzosowo /Fritzow/

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1321 roku. Pod koniec XIV wieku wieś należała do rodziny von Demer/von Damitz?/- w kościele znajdowała się płyta grobowa należąca do Franza von Demer i jego żony.  Później należała do rodów: von Damitzvon Blankenseevon Lebrecht. Od XVI wieku lenno rodu von Puttkamer. W 1565 roku na terenie wsi majątek posiadał Jacob von Puttkamer. Później majątek w posiadaniu kapitana Joachima Jürgena von Puttkamer i Nicolausa Wilhelma von Puttkamer. Po ich śmierci majątek przejął George Christian von Puttkamer a później jego brat Johann Woitzlaw. W 1790 roku właścicielem dóbr jest porucznik Friedrich Adolf Theodor von Puttkamer, który na 25 lat wydzierżawia dobra porucznikowi Heinrichowi Gottlobowi Wenzislawowi von dem Gablenz. W 1828 roku majątek w rękach Johanna Plaht. W 1841 roku dobra należą do Christopha Voss ale już w 1862 roku posiada je Heinrich von Puttkamer z Frankfurtu nad Odrą. Na przełomie wieków XIX i XX właścicielem dóbr jest Henning von Puttkamer a następnie Bogislaw von Puttkamer. W 1910 roku majątek należący do rodu von Puttkamer liczył 1522 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku był Eberhard von Puttkamer. Majątek liczył 908 ha ziemi, w tym 475 ha ornych gruntów, 65 koni, 188 sztuk bydła, 439 owiec.

Damitz 1

Blankensee

Blankensee hrabia

Puttkammer 1Puttkammer 3 GabelentzPuttkammer 2

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W 1740 roku za czasów Joachima Jurgena von Puttkamer wzniesiono dwór, przebudowany po pożarze w 1820 roku oraz na przełomie XIX/XX wieku. Po 1945 roku użytkowany przez PGR. W 1994 roku pożar dworu z częściowym jego zniszczeniem. W 1995 roku jeszcze w części zamieszkany.  Na początku lat 90. XX wieku jeden z członków grupy muzycznej “Silna Grupa pod Wezwaniem” miał zakupić dwór z przeznaczeniem na Polonijny Dom Starców. Pomysł upadł po śmierci jednego ze sponsorów. Po likwidacji PGR sprzedany osobie prywatnej. Dziś po zabytku pozostała sterta gruzów. W sąsiedztwie park krajobrazowy z XVIII wieku oraz zabudowania gospodarcze.

DWÓR Z XIX WIEKU/1995r./

RUINA DWORU Z XIX WIEKU/2008r/

ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z XIX WIEKU/2008r./

Screen Shot