Zagórze /Sager/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1380 roku(Szager). Należała wtedy do rodu von Flemming– posiadali majątek do 1896 roku. W 1628 roku oraz w 1780 roku mowa jest o trzech majątkach(Bruggemann) na terenie wsi ale właściwie były dwa majątki a i b(Berghaus). Majątek a w 1723 roku sprzedany przez Curta von Flemming i jego syna Gebharda Martinowi Gabike i sprzedany przez jego syna Martina juniora szwagrowi ojca, Johannowi Jacobowi Rhode. Odkupiony przez Carla Friedricha von Flemming i odziedziczony przez jego syna, Ferdynanda Ludwiga Wilhelma von Flemming, który sprzedał majątek w 1794 roku za 22000 talarów Franzowi Berdnowi Johannowi Sigismundowi von Flemming, który był właścicielem majątku b. W 1828 roku właścicielem dóbr był Carl Bernhard Sigismund von Flemming. Od 1835 roku w rękach Franza Wilhelma Carla von Flemming z Bodzęcina. Od 1896 roku majątek przeszedł w ręce rodu von der Marwitz przez małżeństwo Margarete von Flemming z przedstawicielem rodu von der Marwitz. W 1910 roku majątek liczący 273 ha gruntów posiadała Margarete von der Marwitz z domu von Flemming. W 1928 roku dobra liczyły sobie 300 ha gruntów. W 1939 roku majątek rodziny von der Marwitz obejmował 71 ha gruntów. Po 1945 roku majątek zajęty przez wojska radzieckie. Od 1952 roku na terenie jego utworzono PGR.

zagorze-dwor

imm018_18 imm016_16 imm017_17 imm018_18 imm019_19 imm020_20 imm021_21 imm022_22 imm023_23

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi dwór zbudowany w 1838 roku, na przełomie XIX i XX wieku przebudowany. Położony na terenie byłego majątku b. W sąsiedztwie park krajobrazowy o pow. 1,2 ha.

zagorze-1924zachodniopomorskie