Zagórze /Sager/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1380 roku. Należała wtedy do rodu von Flemming– wymieniony Caspar Sigmund(XVIIIw), Franz Berndt Johann Sigismund(1804), Franz Wilhelm Carl z Buszęcina(1835). Posiadali majątek do 1896 roku. Przez małżeństwo Margarete von Flemming dobra przejmuje rodzina von der Marwitz i posiada je do 1945 roku. W XVIII wieku(1756) część gruntów była w rękach rodziny von Rhode. W 1910 roku majątek liczący 273 ha gruntów posiadała Margarete von der Marwitz z domu von Flemming. W 1928 roku dobra liczyły sobie 300 ha gruntów. Po 1945 roku majątek zajęty przez wojska radzieckie. Od 1952 roku na terenie jego utworzono PGR.

zagorze-dwor

imm018_18 imm016_16 imm017_17 imm018_18 imm019_19 imm020_20 imm021_21 imm022_22 imm023_23

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi dwór zbudowany w 1838 roku, na przełomie XIX i XX wieku przebudowany. W sąsiedztwie park krajobrazowy o pow. 1,2 ha.

zagorze-1924zachodniopomorskie