WĘGORZYN /Wangerin/

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1299 roku kiedy należała do  Trzebiatowa. Później lenno rodu von Borck. W XVIII wieku podział wsi na część A i B. Majątek A należał do Joachima von Borck i jego syna generałmajora Friedericha Wilhelma von Borck. W 1730 roku majątek dziedziczy brat Friedericha Wilhelma, Franz Heirnich von Borck. Po jego śmierci ok. 1744 roku dobra dziedziczy syn, major Wilhelm Leopold von Borck. Majątek B również należał do rodziny von Borck. Po śmierci Joachima von Borck dobra dziedziczy jego syn, Christoph Friederich von Borck. Po nim dobra są własnością jego synów, Friedericha Wilhelma i porucznika Johanna Carla von Borck. Dnia 11.11.1772 roku majątek w rękach Friedericha Wilhelma von Borck. W 1870 roku majątek posiada rodzina Busch a dobra liczyły 1019 mórg ziemi. W 1879 roku własność rodziny Kemcke a dobra obejmowały 259,14 ha ziemi. W latach 1905-39 majątek posiada rodzina Fieck.