WŁOŚCIBÓRZ /Lustebuhr/

Wieś położona w gminie Dygowo powiatu kołobrzeskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1276 roku(Vloztibure). W 1374 roku własność braci Dominikusa, Slavmara i Stephana von Lustebuhr. Od 1381 roku  lenno rodu von Ramel. Posiadali dobra do 1749 roku, które od Erdmanna Christopha von Ramel(był synem Petera Christiana von Ramel, żonaty z Barbarą Elisabeth z domu von Flemming) za  12000 talarów zakupił Ludwig Heinrich von und zum Broich(*1719-+1780). Był synem Balthasara Conrada von und zum Broich. Po jego śmierci dobra w 1780 roku dziedziczy jego siostra, Carolina Isabella von Eichmann, która w tym czasie była już wdową. Posiadała majątek do 1784 roku. Później dobra dziedziczy rodzina von Martitz. W 1784 roku wieś zakupiona przez Clausa Ludewiga Friedricha Bogislava von Natzmer(*15.07.1769-+30.12.1832). Po nim majątek dziedziczy syn, Karl Friedrich Wilhelm von Natzmer(*06.04.1803-+30.05.1878), żonaty z Berthą Frederike Georgine von Boehn. Na krótko majątek był w rękach rodu von Wedel. Od 1820 roku majątek w rękach Carla Heinricha von Kameke(*07.12.1796-+2807.1831), żonaty z Henriette von Heydebreck. Po nim dobra dziedziczy jego syn, Albrecht Eduard von Kameke(*15.04.1831-+30.05.1897), żonaty z Luise von Heydebreck. W 1870 roku za czasów porucznika von Kameke dobra liczyły 3491 akrów ziemi. Od 1905 roku w posiadaniu rotmistrza Hugo Witte von Helden. W 1910 roku za czasów Hugo majątek liczył 895 ha gruntów, w 1928 roku dobra liczyły 916 ha gruntów. W 1939 roku właścicielem był dr Joachim von Rümker.

We wsi założenie pałacowo-parkowe. Pałac zbudowany w II połowie XIX wieku, miała początkowo charakter pałacyku myśliwskiego. Obecnie w pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej. W pobliżu park krajobrazowy z połowy XIX wieku.