SZPROTAWA /Sprottau/

 HISTORIA MIASTA

Miasto położone w powiecie żagańskim, po raz pierwszy wymienione zostało w roku 1260. Podania mówią o spotkaniu cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Szprotawie podczas pielgrzymki cesarza do grobu Św. Wojciecha w Gnieźnie. Do XV wieku miasto należało do Piastów śląskich. W 1489-1490 należało do króla Węgier Macieja Korwina, następnie do króla Czech. Kolejnymi właścicielami Szprotawy byli królowie polscy- Jan Olbracht i Zygmunt Stary. W latach 1506-1526 miasto było pod skrzydłami Władysława Jagiellończyka do przejęcia władzy nad miastem przez Habsburgów. Sama Szprotawa wraz z zamkiem była dzierżawiona przez rody rycerskie. Przed 1530 rokiem była dzierżawiona przez rodzinę von Nostitz, od których dzierżawę wykupiła rodzina von Schӧnaich. W 1540 roku na krótko bo przez 4 lata była w posiadaniu księcia legnicko-brzeskiego Fryderyka II i ponownie wykupiona przez rodzinę von Schӧnaich. W tym samym roku dzierżawę otrzymuje Hieronim von Biberstein, po śmierci którego miasto jak i zamek przejmuje wdowa po nim wraz z córkami. W 1549 roku von Schӧnaich starający się o dzierżawę dochodzi do porozumienia z wdową po Hieronimie von Biberstein i finalizuje przejęcie dzierżawy w 1554 roku. W latach 1550-51 miastem i zamkiem zarządzał Hans von Loss(Looss). Po sporze rodzinnym część dzierżawy przejął kuzyn Johanna Georga von Schӧnaich, Brandamus von Zedlitz. Po 1587 roku, po śmierci Johanna Georga von Schӧnaich jego część dzierżawy przejmuje Brandamus von Zedlitz a rządy rodziny von Schӧnaich kończą się w 1591 roku. Od 1597 roku zarządzającym miastem i zamkiem został Sigmund von Kottwitz, właściciel Konotopu, a po nim Kaspar von Rechenberg. Od roku 1709 miasto stało się pełnoprawnym właścicielem gruntów i zamku.

Szprotawa- kościół ewangelicki

Szprotawa-kościół i pozostałości zamku Szprotawa lubuskie Szprotawa.. Szprotawa

ZAMEK

Położenie średniowiecznego zamku wyznacza lokalizacja kościoła protestanckiego, usytuowanego w południowej części miasta. Przyjmuje się, że warownia powstała z inicjatywy książąt głogowskich w latach 1296–1311. Wzniesiona była na planie owalnym, otoczona fosą z mostem od strony miasta. W skład zabudowań wchodził dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. W latach 1476-1488 zamek był siedzibą Jana II żagańskiego oraz bazą wypadową jego wojsk. Był też więzieniem ważniejszych dostojników m.in. Jan II Żagański więził komandora joannickiego z Łagowa. Po przegranej wojnie z królem węgierskim Korwinem, w zamku rezydował cesarski komendant i starosta okręgu. Przed 1550 założenie wzmocnione zostało od południa basteją. Zniszczenia w XVII wieku doprowadziły do upadku zamku, który po 1642 adaptowano na browar. W latach 1745–1747 przebudowano zachowane mury zamku na kościół ewangelicki. Uzyskał on nową formę w latach 20-tych XIX wieku, wówczas też wzniesiono wieżę-dzwonnicę. Pożar, a następnie destrukcja zabytku po 1945 roku zmniejszyły szansę na zbadanie reliktów średniowiecznego zamku, najbardziej czytelnych w partii południowo-wschodniej kościoła.

DSC_0052 DSC_0050 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0060

WILLE

Szprotawa 2 lubuskie Szprotawa lubuskie (2) Szprotawa willa , lubuskie Szprotawa- willa Ebnother Szprotawa- willa i most Szprotawa, lubuskie

Szprotawa 1900, lubuskie