STARZA /Staarz, Starz/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Wzmiankowana w 1313 roku. W 1342 roku lenno rycerza Siegfrieda von Lude. W XVI wieku wieś podzielona między rody von Flemming(2 majątki-majątek a) i von Brüsewitz(1 majątek-majątek b). W XVI/XVII wieku majątek rodziny von Flemming- majątek a przejęty przez rodzinę von Plötz– wymieniony Adrian von Plötz. W XVII wieku mowa o Christophie von Plötz(1608) oraz Adrianie von Plötz(1660). Na przełomie wieków XVII/XVIII właścicielem majątku był starosta Joachim Christoph von Plötz, zmarły w 1708 roku. Po nim dobra odziedziczyli jego synowie: tajny radca Michael Christoph i Caspar Henning von Plötz zmarły w 1757 roku. Kolejnym dziedzicem dóbr był jedyny syn Caspara Henninga, porucznik Joachim Christoph von Plötz. Po jego śmierci w 1793 roku majątek dziedziczy Friedrich Wilhelm von Plötz(+1816), właściciel Stuchowa. Majątek b od 1568 roku stanowiło lenno rodziny von Brüsewitz. W 1619 roku należy do Jürgena von Brüsewitz, później do jego syna Baltzera  von Brüsewitz. Kolejno majątek należy do porucznika Joachima Christopha von Brüsewitz oraz Baltzera(Balthasara) Heinricha von Brüsewitz. Majątek b odziedziczyli synowie Baltzera(Balthasara) Heinricha: major Carl Friedrich, kapitan Caspar Magnus Heinrich i August Wilhelm, którzy w 1763 roku zadecydowali o przekazaniu majątku b majorowi Carlowi Friedrichowi von Brüsewitz. W 1804 roku miał stopień generał majora. Zmarł bezpotomnie. Następcą był Gustaw Wilhelm von Brüsewitz, odnotowany jako właściciel w 1828 roku. Wkrótce właścicielem majątku b został Johann Gotthilf Raddatz, którego spadkobiercy około 1842 roku sprzedali majątek b właścicielowi ziemskiemu Neste z Mołstowa a ten odsprzedał prawdopodobnie w tym samym roku rodzeństwu Coltermann, które w 1843 roku sprzedało majątek b Carlowi Heinrichowi von Plötz. W ten sposób doszło do scalenia dóbr we wsi. Ludwig Wilhelm Brüggemann wspominał w XVIII wieku o majątku c będącym własnością wdowy po kapitanie Balthasarze Friedrichu von Brockhausen, Louisie Charlottcie Hedewig, z domu von Plötz. Prawdopodobnie majątek ten włączony do majątku a. W 1870 roku majątek obejmował 2322 mórg ziemi a w 1879 roku 593,37 ha ziemi. W 1910 roku kiedy właścicielem majątku był Leo Karl Friedrich Wilhelm von Plötz(04.08.1848-10.11.1915), syn Carla Heinricha Georga Ludwiga von Plötz i Sophie Caroline Frederike von Owstin, dobra obejmowały 937 ha ziemi a w 1928 roku kiedy dobra należały do Henninga Karla Ferdinanda Mathiasa Georga von Plötz(*22.06.1881-+15.03.1952), syna Leo Karla Friedricha Wilhelma i Julie von Kӧller dobra liczyły 901 ha ziemi. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa.