RYBOCICE /Reipzig/

Wieś położona w gminie Słubice powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1311 roku. Część wsi należała do frankfurckiego mieszczanina o nazwisku Liphard, część do klasztoru w Neuzelle. Do XV wieku całość wsi była własnością klasztoru w Neuzelle, który w 1437 roku sprzedał wieś miastu Frankfurt nad Odrą. Należała do władz miasta jeszcze w XIX wieku. W południowo-wschodniej części wsi pozostałości po założeniu dworsko-folwarcznym w postaci zabudowań gospodarczych.

rybocice-1907-lubuskie