Rumsko /Rumbske/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Główczyce powiatu słupskiego. W XV wieku należała do rodu von Stojentin. Od końca XVII wieku w rękach rodziny von Podewils. W 1731 roku właścicielami majątku jest rodzina von Biberstein, ale już w 1733 roku wieś należy do rodziny von Kleist. Od 1803 roku majątek w posiadaniu rodu von Krockow- braci Augusta Christopha Heinricha i Ernsta Wilhelma Friedricha i do rodziny von Krockow należy do 1945 roku. W Rumsku 26 maja 1927 roku urodził się Christian hrabia von Krockow- niemiecki politolog, historyk, pisarz i publicysta. Z trzech braci tylko on przeżył wojnę. Jeden z braci służył w Wermahcie, drugi w Polskiej Armii. Po ucieczce do Hamburga  w latach 1947-1954 studiował socjologię, filozofię i prawo publiczne na uniwersytecie w Getyndze oraz na uniwersytecie w Durham. W latach 1961-69 był profesorem nauk politycznych w Getyndze, Saarbrucken oraz we Frankfurcie n/Menem. Opublikował biografię cesarzy- Fryderyka II i Wilhelma II oraz Clausa von Stauffenberga. Był podobnie jak hrabina Marion von Doenhoff jednym z pionierów pojednania z Polską. Zmarł w Hamburgu 13 marca 2002 roku.

Stoientin

 Podewils

Biberstein (3)

Kleist

 KrockowKrockow hrabia

 Screen Shot 063