Rytwiny /Rinkendorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Wieś o średniowiecznym rodowodzie, wymieniona w 1381 roku(Reynmittendoerff), należąca do państwa stanowego Żary. Wymieniona również w 1456 roku(Renickendorf). Jako właścicieli wymienia się rody: von Schӧnaich(1381- wymieniony Arnold von Schӧnaich), von Wiedebach(1570, von der Heyde(1723), Günther(1810), von Kleeberg(1823), Engelhardt(1842), von Düringshofen(1845, 1850), von Vitzthum,  Hirschfeld. Na początku XX wieku właścicielem majątku jest rodzina Robinson– w 1879 roku wymieniony Henry von Robinson(+1902), Dyrektor Kolei Państwowych. Już w 1903 roku właścicielem dóbr jest rodzina Döhring. Prawdopodobnie ostatnim właścicielem majątku byli hrabiowie von Sparr– wymieniony Arno hrabia von Sparr. 

Vitzthum von Eckstadt

Vitzthumb von Eckstedt

Sparr (3)

 

 

 

 

Rytwiny- dwór

Rytwiny, lubuskie

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pozostałością po założeniu pałacowym jest barokowa oficyna z XVIII wieku.

Rytwiny, lubuskie