ROTNOWO /Rottnow/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. We wsi kilka istniało działów majątkowych. Do XVIII wieku część gruntów należała do rodów: von der Osten, von Blücher oraz von Mateuffel. Na początku XVIII wieku właścicielem dóbr był Rudiger von Mateuffel, apo jego śmierci syn jego, Heinrich Erdmann von Manteuffel. W 1741 roku majątek po rodzinie von der Osten przejął syn Rudigera, kapitan Christoph Heinrich von Mateuffel. W połowie XVIII wieku wieś należała do rodziny von Manteuffel. Na początku XIX wieku majątek w rękach rodu von Blanckenburg– wymieniona Pani von Blanckenburg, z domu von Vogel. Od połowy XIX wieku dobra posiada rodzina von Arnim. Za ich czasów w 1870 roku majątek obejmował 2303 mórg ziemi a w 1879 roku 588,21 ha gruntów. Na początku XX wieku we wsi dwa założenia majątkowe. Majątek A posiada rodzina von Bülow– wmiankowany Bernhard von Bülow. Ostatnim właścicielem majątku A była rodzina von Blanckenburg– wzmiankowany Hasso von Blanckenburg. Majątek B na początku XX wieku należał do rodziny Ziemer. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Storm.