ZIELIN /Sellin/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1594 roku. Należała do rodziny von Ganzkow. W 1754 roku Franz Ludewig von Ganzkow sprzedał majątek Valentinowi Bodo von der Osten. Po jego śmierci dobra dziedziczy major Philipp Ludewig vonder Osten, właściciel majątku B w Przybiernowie. Od XIX wieku częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodziny: Müller(1804), Clausius(1832-1835), Wegner(1853-1862). W roku 1870 kiedy dobra należały do rodziny Buchholz majątek obejmował 1372 morgi ziemi a w 1879 roku 329,43 ha gruntów. Na początku XX wieku dobra posiada rodzina Hӧhnerbach. Ostatnim właścicielem dóbr jest rodzina Teschemacher. W centralnej części wsi położony był majątek ziemski.