RECZ /Reetz/

Miasto gminne położone w powiecie choszczeńskim. W roku 1237 joannici wybudowali zamek, który w 1269 roku zdobył i zniszczył Barnim I, książę pomorski. Po zajęciu tych ziem przez margrabiów brandenburskich, w roku 1284 na północny wschód od zniszczonego zamku założyli miasto, a ruiny zamku oddali zakonowi cysterek, który wybudował na tym miejscu klasztor, zniesiony w 1827 roku. Od 1370 roku  do wieku XVIII Recz był w posiadaniu rodziny von Wedel. Część rodziny uległa spolszczeniu i przybrała nazwiska Miłogoskich oraz Tuczyńskich. W 1896 roku majątek kościelny był w posiadaniu kościoła w Reczu. W 1914 roku majątek kościelny obejmował 125ha gruntów i dzierżawiony był przez niejakiego Rupnow. W 1929 roku majątek kościelny- Kirschengemeinde, którego dzierżawcą był właściciel Pomienia Julius Heck a obejmował 125ha.

Prawdopodobnie przy ul. Murarskiej pozostałości po majątku kościelnym.