RADUŃ /Radun/

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 186ha należał do rodziny Splettstӧsser. W 1896 roku majątek o powierzchni 263ha należał do Hellmutha Splettstӧsser a w 1914 roku majątek o powierzchni 263ha należał do Hansa Splettstӧsser. W 1929 roku jego majątek obejmował 288ha.

Zespół dworski

Prawdopodobnie zachował się dwór oraz zabudowania gospodarcze.