OSETNICA /EICHFÜHR/

Dawna osada, obecnie przysiółek wsi Gościnowo położonej w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Gościnowo założone 01.09.1613 roku przez starostę międzyrzeckiego Aleksandra Zborowskiego. W 1718 roku na terenie późniejszej osady mieszkał młynarz z Gościnowa niejaki Eichfier. Sama wieś powstała pod koniec XVIII wieku jako kolonia olęderska. Prawdopodobnie od połowy XIX wieku we wsi majątek ziemski. W  latach 1898-1912 dobra są w posiadaniu rodziny von Storch– wzmiankowany Karl von Storch, urodzony w 1860 roku. Później majątek jest własnością rodziny Woike(1929).