OSETNICA /EICHFÜHR/

Dawna osada, obecnie przysiółek wsi Gościnowo położonej w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Gościnowo założone 01.09.1613 roku przez starostę międzyrzeckiego Aleksandra Zborowskiego. W 1718 roku na terenie późniejszej osady mieszkał młynarz z Gościnowa niejaki Eichfier. Sama wieś powstała pod koniec XVIII wieku jako kolonia olęderska. Prawdopodobnie od połowy XIX wieku we wsi majątek ziemski. W  latach 1898-1912 dobra są w posiadaniu rodziny von Storch– wzmiankowany Karl von Storch, urodzony w 1860 roku. W 1896 roku majątek należał do rodziny Wallis. W 1914 roku majątek obejmował 244ha i należał do Wilhelma Weger. W 1929 roku majątek  Karla Woike obejmował 244ha.

MAJĄTEK

Przez dawne podwórze folwarczne przebiega droga. Zachował się budynek mieszkalny(dwór?) oraz budynki gospodarcze.