OSTRZYCE /Ostritz/

Wieś położona w gminie Trzebiechów powiatu zielonogórskiego. W XVI wieku należała do rodziny von Troschke. W XVIII wieku wieś należy do rodziny von Diebitsch(1718/19). W 1715 oraz w 1718/19 majątek należy do Otto Abrahama von Diebitsch z Podlegórza. W 1720 roku majątek zakupiony przez Hansa Karla księcia von Schӧnaich-Carolath-Beuthen. Po 1763 roku dobra są w rękach hrabiów zu Stolberg-Wernigerode. W 1775 roku Heinrich IX hrabia von Reuss zu Kӧstritz kupuje wieś. Dobra pozostają w rękach późniejszego rodu książęcego von Reuss zu Kӧstritz do 1945 roku. W 1879 roku majątek o powierzchni 649,20ha należał do Heinricha VII księcia von Reuss. W 1896 roku majątek ten obejmował 253ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 662ha i należał do księcia Heinricha XXXII von Reuss. Dzierżawcą była wdowa Herbert, z domu Bellach. W 1929 roku właścicielem majątku(662ha) był książę Heinrich XXXII von Reuss, wł. Trzebiechowa a dzierżawcą Georg Neumann.

DWÓR

W dawnych Ostrzycach Małych w jej części południowo-wschodniej położone są resztki założenia dworskiego- budynki gospodarcze i ruina dworu?

ostrzyce-1896-lubuskie