MRÓWCZYN /BIRK Vw./

W gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego przy drodze Grabin-Podła Góra położony był folwark, obecnie nie istniejący. Wchodził w skład majątku w Podłej Górze. Od 1814 roku własność hrabiów von Tauentzien von Wittenberg. Posiadali majątek do 1856 roku. Później własność rodziny Wolfart(1824), Krause(1841-1879), Mettke(1879-1903), Heymann(1903-1945). W 1929 roku należą do H.Heymann, wł. Podłej Góry.

birk-vw-1896-lubuskie