KOZIELICE /Köselitz/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Wzmiankowana w 1281 roku kiedy książę Bogusław IV podarował wieś biskupowi kamieńskiemu Hermannowi von Gleichen i kamieńskiemu kościołowi. W 1291 roku lenno Brunowa de Cozelitz. W 1369 roku lenno Johanna Ponate. W 1428 roku wieś w rękach Dubislawa Ponat ale już w 1429 roku lenno Petera von Rhein. W 1547 i 1594 roku lenno Karstena von Rhein. Ród von Rhein posiadał majątek do połowy XVIII wieku. W latach 1780-1945 majątek w posiadaniu rodziny Schultz. W 1939 roku właścicielem był F. Schultz a dobra obejmowały 250 ha gruntów.

ZESPÓŁ DWORSKI

W północnej części wsi położony był majątek ziemski. Dwór szachulcowy zbudowany na początku XIX wieku nie istnieje. Resztki parku krajobrazowego z początku XX wieku.

Kościół z XIV wieku p.w. Chrystusa Króla.