Krzymów /Hanseberg/

Wieś połozona w gminie Chojna powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1332 roku(Hanszeberg) jako własność Henninga von Sydow. W XV wieku poza rodziną von Sydow występują własności rodu von Ellingen(lenno od wójta krzyżackiego Nowej Marchii otrzymał Nickel von Ellingen w 1449 roku), rodzina von Strutz oraz rada miejska Chojny. W XVI wieku część wsi należy do rodu von Wedel– fundator witraża w miejscowym kościele w 1592 roku. W 1612 roku we wsi dobra poza radą miejską Chojny posiadali bracia Caspar i Achatius von Strauss. W 1646 roku dobra we wsi kupiła rodzina von Horcker. W 1693 roku właścicielem majątku jest Adam Wilhelm von Sydow(*1650-+1710), syn Kurta Siegmunda, który wżenił się w rodzinę von Horcker. Adam Wilhelm von Sydow pochodził z V linii rodu, zwanej Hanseberg-Rehdorf(Krzymów-Stoki). Po nim majątek odziedziczył jego syn, podpułkownik Daniel Friedrich(*1675-+1727) a następnie wnuk, Wilhelm Ehrenreich(*1705-+1760). W 1748 roku Wilhelm Ehrenreich von Sydow sprzedał majątek państwowemu radcy wojenno-skarbowemu Antonowi Ludwigowi von Krüger, który zmarł w tajemniczych okolicznościach w 1762 roku w Berlinie. Jak mówi legenda został zamordowany na rozkaz króla Fryderyka II. Majątkiem przez kolejne 37 lat zarządzała wdowa, Anna Zofia z domu von Horn, zmarła w 1799 roku. Po niej majątek odziedziczyła jedna z córek, zamężna za von Zinnow. Po jej śmierci majątek przypadł jej córce, Friderike Ulrike, zamężnej za generała von Byern. Po śmierci męża w 1800 roku przekazała majątek synowi, szambelanowi dworu Karolowi Ludwigowi Alexandrowi von Byern, który w 184 roku sprzedał majątek Carlowi Friedrichowi von Wedel-Parlow. Później dość częste zmiany właścicieli. Kolejnym właścicielem dóbr był szambelan dworu Heinrich Otto von Wülknitz, w 1809 roku własność kanclerza księcia Hardenberg, od 1815 roku dyrektora banku ze Szczecina Sebert. W 1816 roku Sebert sprzedał majątek Johannowi Heinrichowi Neumann(*1769-+1849), kupcowi z Berlina. W 1840 roku nobilitowany. Z jego inicjatywy powstał nowy zespół dworski z pałacem, parkiem, zabudowaniami folwarcznymi. Po jego śmierci majątek odziedziczył jego jedyny syn, Johann Heirnich Eduard von Neumann, a od 1877 roku jego syn Heinrich von Neumann. Posiadali majątek do 1945 roku. Po drugiej wojnie światowej majątek przejęty przez Skarb Państwa i był pod zarządem Państwowego Funduszu Ziemi. Pod koniec lat 50-tych PGR, od początku lat 70-tych Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych. Od 1992 roku pałac, park i dwa budynki z zespołu folwarcznego są własnością prywatną. Pałac nieużytkowany.

 

 

 

 

PAŁAC

Pałac zbudowany przez Johanna Heinricha Neumann w 1824 roku. Jest to budowla zbudowana na fundamentach z kamieni granitowych, założona planie wydłużonego prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem czterospadowym. Położony w otoczeniu parku krajobrazowego z XVIII wieku.

PAŁACYK MYŚLIWSKI

Zbudowany przez Johanna Heinricha Neumann w latach 1824-1830. Zbudowany z cegły, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. Położony na terenie osady Kuropatniki w otoczeniu parku krajobrazowego.