KOPLINO /Kopplin/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku. Wymieniona również w 1459 roku(Copelyn). Lenno rodu von Knut lub Knuth– w 1594 roku lenno Joachima Knuth a w 1628 roku własność Alexandra von Knuth. W 1742 roku Caspar Heinrich von Knuth sprzedaje zadłużony majątek Borchardowi Hartwigowi von Jagow. Po jego śmierci majątek odziedziczył syn, kapitan Friedrich August von Jagow, który w 1798 roku sprzedał majątek Ernstowi Friedrichowi Gottliebowi Klug. Od 1836 roku własność Ludwiga Ruchholz. Rodzina Ruchholz posiadała majątek do 1908 roku, kiedy dobra są własnością rodziny Bӧhme. W 1910 roku właścicielem majątku był Dr Bӧhme a dobra liczyły 319 ha gruntów. W 1928 roku w posiadaniu spadkobierców Dr Bӧhme a majątek liczył 138, 5ha gruntów.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Po założeniu zachował się budynek gospodarczy, słup bramny  oraz resztki parku dworskiego.