KOŚCIUSZKI /Hindenburg/

Wieś położona w gminie Osina powiatu goleniowskiego. W 1266 roku lenno Friedricha von Hindenburg. Od 1274 roku własność Ottona hrabiego von Eberstein. W XVI wieku własność rodu von Lockstedt, która wieś zakupiła od Ludwiga von Eberstein. Posiadają majątek do początku XIX wieku. Od około 1824 roku część wsi stanowi własność Kamery Izby Skarbowej w Nowogardzie. Od nich zakupuje dobra kapitan Heinrich von Schmidt. W 1828 roku majątek zakupuje Johann Friedrich von Backhaus, który w 1837 roku sprzedaje dobra Heinrichowi Kirchhoff. W 1870 roku majątek był nadal w rękach rodziny Kirchhoff i obejmował 496 akrów ziemi a w 1879 roku będąc własnością Paula Klütz obejmował 126,61 ha gruntów. W 1910 roku własność Franza Klütz a dobra liczyły 268,55 ha gruntów. W 1928 roku majątek własnością Otto Radloff a dobra liczyły 200 ha gruntów.

ZAMEK

W parku krajobrazowym XVIII-wiecznym na niewielkim wzgórzu pozostałości po zamku, o którym mowa już w drugiej połowie XIII wieku. Kto był budowniczym nie wiadomo, może ówczesny właściciel miejscowości, Friedrich von Hindenburg. Najlepiej zachowały się fragmenty wieży rycerskiej.

ZESPÓŁ DWORSKI

Dwór rozebrano po 1945 roku. Z założenia pozostał park krajobrazowy z XVIII wieku oraz zachowany budynek gospodarczy, była obora przerobiona na chlewnię.