Korytowo /Currow/

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1237 roku, kiedy książę Władysław Odonic nadał wieś joannitom. Od XIV wieku wieś w rękach rodów von Wedel i von der Goltz. W XVII wieku wieś w rękach baronów von der Goltz. W 1649 roku wzmiankowany Christoph vonder Goltz. W 1655 roku podział wsi na część górną(Oberhof) i dolną(Unterhof). Wg spisu z 1718 roku Korytowo podzielone: jedną część posiadał pułkownik Christoph Hans von der Goltz, druga w rękach wdowy po Erneście von der Goltz. W 1750 roku radca dworu pruskiego von Mildenitz żeni się z  baronessą Ernestiną von der Goltz, właścicielką części dolnej. W 1771 roku ich córka wychodzi za mąż za Ludwiga von Hertzberg, który przejął tą część Korytowa. Górną część do 1772 roku posiadali baronowie von der Goltz.  W 1772 roku do roku 1789 część górną w posiadaniu rodu von Wedel. W 1789 roku część górna i dolna w rękach Gustava Heinricha von Enkevort, który zakupił je za sumę 120 tysięcy talarów.  Dobrze prosperujący majątek sprzedał Ernestowi Bernhardowi von Wedel, który w 1839 roku przekazał majątek swojej siostrzenicy, Lousie Leopoldinie hrabinie von Schleffen, z domu von Glasenap. W 1857 roku należał do rodu von Schlieffen z Berlina, właścicieli dwóch majątków we wsi. W latach 60-tych XIX wieku majątek w rękach hrabiny Virginii Charlotty von Schliffen i jej brata kapitana hrabiego Adolpha Limbrechta von Schliffen, który od 1872 roku jest jedynym właścicielem korytowskiego majątku. W 1896 roku majątek hrabiów von Schleffen obejmował 1848ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 1882ha i należał do wdowy von Schlieffen a w 1929 roku majątek w rękach rodziny hrabiego Wichbolda von Schlieffen obejmował 1354ha. Hrabiowie von Schliffen posiadała majątek do 1939 roku. Do majątku należał folwark Golcza(Golzenruh).

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór z XV wieku, przebudowany w XVIII i w 1830 roku. Jest to budynek zbudowany na fundamentach znacznie starszej budowli. Obok park krajobrazowy z XVII wieku.