KRZYWICE /Kriewitz/

Wieś położona w gminie Osina powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1291 roku, kiedy książę pomorski Bogusław IV sprzedał wieś joannitom. Już w 1334 roku wieś należy ponownie do książąt pomorskich, później przechodzą w ręce hrabiów von Eberstein z Nowogardu. W 1569 roku własność Wolfganga hrabiego von Ebertsein z Maszewa. Później własność państwa. We wsi niewielki majątek folwarczny, w 1939 roku własność Emmy Falk.