KŁOPOTOWO /Schützensorge, Entenwerder/

Wieś położona w gminie Witnica powiatu gorzowskiego. Pierwsi osadnicy pojawiają się w okolicy ok. 1722 roku. Wzmiankowana w 1745 roku. Początkowo mleczarnia założona w 1783 roku. Nazwę wzięła od tajnego radcy pruskiego Schütz. W 1861 roku doszło do połączenia osad: Strehmelswerder i Entenwerder, Alt Schützensorge i Neuschützensorge. We wsi istniał folwark podległy pod urząd w Pyrzanach. Obecnie bez śladu po założeniu.