GARDNA-OLCHOWO /Neuhof/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Obecnie kolonia wsi Olchowo. Do niedawna nazywała się Nowy Dwór. Były majątek ziemski. Od połowy XIX wieku w rękach rodziny Hell. W 1870 roku dobra obejmowały 565 akrów ziemi a w 1879 roku kiedy właścicielem był Ernst Hell majątek obejmował 176,5 ha ziemi. Na przełomie wieków XIX i XX majątek posiada rodzina von Winterfeld– wzmiankowany Hans von Winterfeld. W 1910 roku dobra obejmowały 176,95 ha gruntów a właścicielem była rodzina Bӧhm. W 1928 roku właścicielem był Eugen Milauer a dobra liczyły 168,5 ha gruntów. W 1939 roku majątek posiada rodzina von Borsig– wymieniony Günther von Borsig(*1905).