DZISNA /Dischenhagen/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1182 i 1259 roku. W 1311 roku wymieniony rycerz Wozeke de Diseko. Od średniowiecza była lennem rodu von Kӧller. W 1510 roku lenno Thenegesa von Kӧller. W 1717 roku własność Dompropsta von Kӧller. Rodzina von Kӧller posiadała wieś do 1737 roku. W tym roku dobra przejmuje siostrzenica Bogislawa Henninga von Kӧller, Maria Helena von Podewils, z domu von Münchow. W 1748 roku majątek jest własnością syna Marii, podporucznika Bogislawa Georga Friedricha von Podewils. Po jego śmierci w 1758 roku dobra przejmuje jego brat, Adrian von Podewils. W 1769 roku majątek przejmuje siostra Bogislawa i Adriana, Sophia Dorothea von Wrede. Po niej majątek przejmuje syn, Alexander Heinrich von Wrede. W 1780 roku majątek przejmuje generał piechoty Georg Ludwig von Kӧller-Banner. Od 1785 roku właścicielem dóbr jest Hans Georg Alexander von Kӧller. W 1804 roku majątek zakupiony przez Ulricha Ottona von Dewitz. Po jego śmierci dobra w rękach syna, Ottona von Dewitz. Od 1838 roku majątek ponownie w posiadaniu rodu von Kӧller. W tym czasie majątek należy do Ernsta Matthiasa von Kӧller . W 1870 roku dobra obejmowały 798 akrów ziemi, a w 1879 roku 755,47 ha ziemi. W 1910 roku majątek w rękach Georga von Kӧller i wynosiły 750 ha ziemi. Rodzina von Kӧller posiadała majątek do lat 20-tych XX wieku.

ZAMEK

Na Górze Zamkowej położonej na zachód od wsi, tuż za rzeczką Gowienicą stał zamek. Był to gród otoczony fosą z wieżą mieszkalną. Zniszczony w 1170 roku przez wojska Waldemara II Duńskiego. Resztki założenia czytelne jeszcze w XIX wieku.