Cychry /Zicher/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1262 roku(Tyscher), później pod różnymi nazwami w latach: 1308(Scicheher), 1313(Sicher), 1319(Tsychyr), 1401(Scygara), 1410(Tzycher), 1417(Cycharn),  1451(Trzichther), 1460(Czicher), 1822(Zicher), do 1945(Zicher). Po kilkudziesięciu latach przynależności ziem Mieszka I, później do państwa polskiego a następnie do księstwa pomorskiego, zostaje na krótko przejęte przez księcia wielkopolskiego Władysława Laskonogiego, później przez Władysława Odonica. W 1232 roku Władysław Odonic nadał Chwarszczany oraz około 17 tys. ha ziemi między Odrą, Wartą i Myślą templariuszom, w tym wieś Cychry.  W 1308 roku margrabia Waldemar sprzedaje wieś mieszczanom frankfurckim Tomaszowi i Janowi Hokeman, ale dość szybko została sprzedana lub przekazana joannitom z Chwarszczan. Wieś leżąca na terenach Nowej Marchii. W latach 1402-1454/55 ziemie pod rządami zakonu krzyżackiego. W 1540 roku Cychry przejęte zostały od joannitów przez margrabiego Jana Kostrzyńskiego i od tego czasu stała się domeną państwową.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

We wsi majątek ziemski składający się z dworu, zabudowań gospodarskich. Po wojnie majątek przejęty przez Skarb Państwa z utworzeniem na jego terenie PGR. W 1947 roku majątek rozparcelowano.

Cychry dwór

WILLE: Frädrich i Otto Kuke

Cychry-willa

Cychry, zachodniopomorskie