Cychry /Zicher/

Wieś położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1262 roku(Tyscher), później pod różnymi nazwami w latach: 1308(Scicheher), 1313(Sicher), 1319(Tsychyr), 1401(Scygara), 1410(Tzycher), 1417(Cycharn),  1451(Trzichther), 1460(Czicher), 1822(Zicher), do 1945(Zicher). Po kilkudziesięciu latach przynależności ziem Mieszka I, później do państwa polskiego a następnie do księstwa pomorskiego, zostaje na krótko przejęte przez księcia wielkopolskiego Władysława Laskonogiego, później przez Władysława Odonica. W 1232 roku Władysław Odonic nadał Chwarszczany oraz około 17 tys. ha ziemi między Odrą, Wartą i Myślą templariuszom, w tym wieś Cychry.  W 1308 roku margrabia Waldemar sprzedaje wieś mieszczanom frankfurckim Tomaszowi i Janowi Hokeman, ale dość szybko została sprzedana lub przekazana joannitom z Chwarszczan. Wieś leżąca na terenach Nowej Marchii. W latach 1402-1454/55 ziemie pod rządami zakonu krzyżackiego. W 1540 roku Cychry przejęte zostały od joannitów przez margrabiego Jana Kostrzyńskiego i od tego czasu stała się domeną państwową. W 1879 roku majątek o powierzchni 280ha dzierżawił niejaki Belitz. W 1896 roku majątek o powierzchni 113ha tzw. Bauergut należał do G.L.Hübner. W 1914 roku majątek państwowy obejmował 345ha i dzierżawiony był przez W.Michelmann.  We wsi majątek o powierzchni 304ha należący do Karla Friedricha Fraedrich. Poza tym wymienione 6 majątków nie przekraczających 100ha należących do: Wilhelma Fraedrich(53,3ha), Augusta Henschel(52,3ha), Ottona Kuke(72,3ha), Karla Nitschke(54,3ha), Gottlieba Schulz(50,3ha) i Ottona Wolter(45,3ha). W 1929 roku domena państwowa obejmująca 347ha dzierżawiona przez Wilhelma Michelmann. We wsi kilka mniejszych majątków należących do: Karla Friedricha Fraedrich(337ha), Wilhelma Faedrich(53,3ha), Augusta Henschel(52,3ha), Otto Husse(34ha), Otto Kuke(72,3ha), Nitschke(54,3ha), Friedricha Schulz(50,3ha), Otto Wolter(45,3ha), Otto Schulz I(28,3ha).

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

We wsi majątek ziemski składający się z dworu, zabudowań gospodarskich. Po wojnie majątek przejęty przez Skarb Państwa z utworzeniem na jego terenie PGR. W 1947 roku majątek rozparcelowano. Skromny dwór stojący przy głównej drodze, piętrowy, kryty płaskim dwuspadowym dachem.

Cychry dwór

WILLE: Frädrich i Otto Kuke

Cychry-willa

Cychry, zachodniopomorskie