BRÓJCE /Braudazendorf, Rausze,Brätz, Stadt/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Trzciel powiatu międzyrzeckiego po raz pierwszy wzmiankowana w 1319 roku. Wymieniana kolejno w latach 1428(Brodcza), 1451(Brodza), 1452(Borczcze),1469(Rostoycze), 1493(Brodcze), 1501(Grodcza), 1507(Groczcza), 1508(Broczcza), 1519(Broycze), 1528(Broyca, Broyce), 1563(Broycza). Wieś królewska. W 1428 roku Władysław Jagiełło w nagrodę za zasługi pozwala Piotrowi Korzbokowi z Trzebawia, podkomorzemu poznańskiemu założyć na prawie magdeburskim Brójce i nadał mu wójtostwo. W 1451 roku król Kazimierz Jagiellończyk pozwala Piotrowi z Szamotuł, kasztelanowi poznańskiemu na wykupienie Brójec z rąk Mikołaja Koleńskiego z Kolna i Prusimia. Posiadała prawa miejskie. Park podworski jako pozostałość po założeniu dworskim.

brojce-1896-lubuskie