BEZKI /Beesgen/

Obecnie część miejscowości Pleśno położonej w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1527(Kleine Besicz). Należała wówczas do rodziny von Sehlstrang. W 1646 roku wieś należy do rodu von Polenz- wymienieni w 1728 roku. Posiadali majątek do 1746 roku. W 1853 roku dobra są w posiadaniu hrabiów von Kleist, wzmiankowanego również w 1910  roku. W 1857 roku własność majora hrabiego von Kleist od 1837 roku. W 1869 roku majątek obejmował 1853 morgi gruntów. W 1879 roku majątek hrabiny von Kleist obejmował 457,03ha gruntów. W 1900 roku dobra wielkości 234ha. W 1914 roku majątek obejmował 244ha i należał do wdowy po majorze von Kleist z Poczdamu. We wsi istniał majątek ziemski. Prawdopodobnie po 1920 roku majątek rozparcelowany. W 1928 roku przyłączona do wsi Pleśno(Plesse).