Żytowań /Seitwan/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Od 1280/81 do 1817 roku z niewielkimi przerwami należała do klasztoru w Neuzelle. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1370 roku(Sythewin). Wielokrotnie dawana pod zastaw wielu rodom: von Bomsdorf(1421), von Steinkeller(1547-1572), von Maxen(1572, 1581), von Blauen(1587-1602), von Bomsdorf(1615-1626).

Żytowań pałac

We wsi istniał zespół dworsko-folwarczny.

Żytowań, lubuskie 1