ŻUBRÓW /Herzogswalde/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego, której początki sięgają XIII wieku. Wielokrotnie wzmiankowana jako Herczogenwalde, Hertzigenwalde, Herzigen Waldo. Po raz pierwszy wzmiankowana dopiero w 1461 roku jako Herzogenwalde, Hertzigenwalde lub Herzigen Waldo.  W latach 1477-1731 Żubrów był własnością rodziny von Waldow z Lubniewic i Glisna. W 1565 roku wymieniony Kaspar von Waldow z synami a w 1598 roku Christoph von Waldow z Glisna i jego syn Kaspar von Waldow. W 1685 roku Hans Sigismund von Waldow zastawił majątek na 30 lat Pani Lucanus, wdowie po łagowskim komorniku. W 1698 roku zastaw wykupiony przez Balthasara Friedricha von Waldow(zm.1714r.). Był budowniczym dworu. W 1715 oraz wg spisu z 1718/19 roku dzierżawcą majątku był kapitan David Sebastian von der Marwitz. Majątek stanowił lenno rodu von Waldow.  W 1731 roku wieś przechodzi na własność rodziny von Schӧning, a w 1740 roku należy do hrabiego(barona) von Schmettau oraz do rodziny von Waldow. W 1810 roku właścicielem majątku była hrabina von Schmettau. W 1828 roku hrabina von Schmettau, z domu von Behr-Negendank sprzedała dobra urzędnikowi Paulowi Lebrechtowi Leese, który w 1837 roku za sumę 36000 talarów sprzedaje majątek nieznanej z nazwiska osobie. W 1841 roku za 47250 talarów majątek zakupił major Wilhelm Rosenstiel. Rodzina nobilitowana w 1845 roku. Majątek Wilhelma von Rosenstiel w latach 1850-53 obejmował 3318 akrów ziemi. W 1857 roku własność majora von Rosienstiel. W 1879 roku majątek o powierzchni 730,70ha należał do niejakiego Haberstrӧhm. Pod koniec XIX wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Bonin. W 1895 roku wymieniona Pani von Bonin, której majątek obejmował 774ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 774ha i należał do Pani von Bonin. W skład majątku wchodził folwark Suchcin(Marienwalde). W 1925 roku majątek zakupił Waldemar Friedrich Johannes von Bӧttlinger(*1886-+1945) z Jarnatowa żonaty z Lotte Mathilde Schniewind(*1890-+1989). W 1929 roku- majątek obejmował  490ha wraz z folwarkiem Suchcin(Marienwalde).  Do 1945 roku majątek dzierżawiony przez Adolfa von Bülow. Waldemar Friedrich Johannes von Bӧttlinger był właścicielem Żubrowa do 1945 roku. Zmarł w sowieckim obozie w Krzeszycach w 17.03.1945 roku.

Żubrów-pałac na płn od Sulęcina001

Żubrów-pałac

PAŁAC

Co do powstania pałacu istnieją dwie daty: jedna podaje połowę XVII wieku(wg Helmigka), druga za datę powstania podaje się okres po 1698 roku a przed 1714 rokiem. Zleceniodawcą budowy pałacu był Balthasar Friedrich von Waldow. Kilkakrotnie przebudowywany, po raz pierwszy w latach 1760-1770, w 1800 roku oraz w połowie i pod koniec XIX wieku. Po II wojnie światowej pałac do roku 1950 zajęty był przez wojska radzieckie, później polskie. Po 1950 roku pałac i zabudowania gospodarcze wchodziły w skład miejscowego PGR-u, później Lubniewickiego Kombinatu Rolnego jako Zakład Rolny Żubrów. Od początku lat 90-tych wchodzi w skład Agencji Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Od 1997 roku dzierżawione są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUMARK” z Kostrzyna. Obecnie własność prywatna. Pałac o cechach baroku, Murowany, dwukondygnacyjny z poddaszem, założony na planie prostokąta, kryty dachem mansardowym, podpiwniczony. Obecnie w złym stanie technicznym, popadający w ruinę. Na południe od pałacu rozciąga się park typu krajobrazowego, założony zapewne w XVIII wieku.

zubrow-1895-lubuskie