ŻABICKO /Seegenfelde/

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Występująca pod różnymi nazwami: Segeuelbe, Seegenfelde, Seghevelde, Szegeuelb. W 1337 roku wymieniana rodzina von Segefeld, prawdopodobnie założyciele wsi. W latach 1431-35 wieś w rękach Arenda von Segefeld. Od XV do XVII wieku należy do rodu von Sanitz. W XVII wieku trzy majątki rycerskie na terenie wsi należące do Heinricha, Martina i Friedricha von Sanitz(1608). Podczas wojny trzydziestoletniej wieś zniszczona. W 1643 roku należała do Petera Ludewig. Na początku XVIII wieku we wsi dwa majątki z dwoma siedzibami szlacheckimi należącymi do: Erdmanna Friedricha Haust i wdowy po jego bratanku, zmarłym w 1715 roku. Później dobra nabyte przez braci: Karla Wilhelma i Johanna Christopha von Mandelslohe. W 1781 roku majątek nabył kapitan Dawid Friedrich von Braunschweig. Kolejnym właścicielem dóbr był syn Dawida Friedricha, major Georg von Braunschweig. W 1807 roku majątek jest własnością pani von Oertzen, z domu von Braunschweig. Dobra dziedziczy jej syn, kapitan Georg Ernst von Oertzen. W 1837 roku majątek jest w posiadaniu Gustava Erdmanna Kamila von Brand(1806-1857), kanonika berlińskiego, właściciela dóbr w Dankowie. W 1857 roku z majątków utworzono fideikomis a właścicielem dóbr została córka Gustava Erdmanna Kamila i Elisabeth von Erxleben(ur. ok. 1810r.), F.F.A.Elisabeth von Brand(1836-1910r.) ,  która wyszła za mąż za Ottona Friedricha Ehrenreiha von Erxleben z Selbelang(ok. 1810r.-1892r.). Jej majątek w 1879 roku obejmował 1040ha gruntów. W 1896 roku dobra obejmowały 3577ha. W skład majątku wchodził Danków(Dankow) o areale 330ha. W 1910 roku dobra są w posiadaniu Ottona von Erxleben(ur.1861r- 1932r). W 1914 roku majątek obejmował 592ha gruntów i wchodził w skład majątku w Dankowie. W 1929 roku właścicielem był nadal Otto von Erxleben z Selbelang w powiecie Havelland, a dzierżawcą majątku o areale  610ha był Walter Maass. Otto von Erxleben ożeniony był z Edelgard von Werder(*1879-+1945) miał z nią dwie córki: Margarete von Erxleben(1904-1997) zamężną za Wernerem von Wulffen(*1901-+1946- zmarł jako jeniec wojenny) oraz Corę(1905-1945) zamężną za Albrechtem Wichardem von Alvensleben(1902-1982). W styczniu 1945 roku po wejściu wojsk radzieckich na teren majątku, Cora von Erxleben-Alvensleben popełniła samobójstwo, a w kwietniu 1945 roku zmarła jej  matka Edelgard von Werder-Erxleben. Cora z Wichardem von Alvensleben miała dwie córki: Rixę Idę Edelgard Friedę(ur.1936r.) oraz Astrid Ottonię Camillę(ur.1938r.).

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-zachodniej części wsi położony był zespół dworsko-folwarczny. Pozostałością po zespole jest gołębnik, oraz budynki gospodarcze, w tym stodoła.

zabicko-1893-lubuskie