ŻABICKO /Seegenfelde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. W 1337 roku wymieniana rodzina von Segefeld, prawdopodobnie założyciele wsi. Od XV do XVII wieku należy do rodu von Sanitz. Wymienia się Heinricha, Martina i Friedricha von Sanitz(1608). Podczas wojny trzydziestoletniej zniszczona. Sprzedana, w 1643 roku należała do Petera Ludwig. Na początku XVIII wieku we wsi dwa majątki z dwoma siedzibami szlacheckimi należącymi do: Erdmanna Friedricha Haust i wdowy po jego bratanku, zmarłym w 1715 roku. Później dobra nabyte przez braci: Karla Wilhelma i Johanna Christopha von Mandelslohe. W 1781 roku majątek nabył kapitan Dawid Friedrich von Braunschweig. Kolejnym właścicielem dóbr był syn Dawida Friedricha, major Georg von Braunschweig. W 1807 roku majątek jest własnością pani von Oertzen, z domu von Braunschweig. Dobra dziedziczy jej syn kapitan Georg Ernest von Oertzen. W 1837 roku majątek jest w posiadaniu Gustava Erdmanna Kamila von Brand, kanonika berlińskiego, właściciela dóbr w Dankowie. W 1857 roku z majątków utworzono fideikomis a właścicielem dóbr została córka Gustava Erdmanna Kamila, Cora von Erxleben, później Elisabeth von Erxleben. W 1910 roku dobra są w posiadaniu Otto von Erxlebena. Przez małżeństwo dobra przechodzą w ręce rodu von Alvensleben. Ostatnim właścicielem był Wichard von Alvensleben.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-zachodniej części wsi położony był zespół dworsko-folwarczny. Pozostałością po zespole jest gołębnik, oraz budynki gospodarcze, w tym stodoła.

zabicko-1893-lubuskie