ZIMNA BRZEŹNICA /Kaltenbriesnitz/

Wieś położona w gminie Niegosławice powiatu żagańskiego. Wzmiankowana jako Novum Bresniz już w 1300 roku. Prawdopodobnie właścicielem w tym czasie był Teodoryk Pesna. W XV wieku jako właścicieli wymienia się: Christoph von Bresnitz(1461), Christoph von Pless(1499). W 1555 roku posiadaczami wsi byli bracia Jan i Krzysztof von Haugwitz. Prawdopodobnie rodzina von Haugwitz wybudowała na terenie wsi dwór obecnie będący w ruinie. Kolejnym właścicielem wsi była rodzina von Niebelschütz. Posiadali dobra do lat 80-tych XVII wieku. W XVIII i XIX wieku majątek posiadały rody: von Knobelsdorff, von Zedlitz, von Heuthausen. Rodzina von Heuthausen posiadała majątek do końca XIX wieku i była budowniczym pałacu na terenie majątku. Majątek należał również do rodu von Vigny.

DWÓR

Zimna Brzeźnica- ok.Nowego Miasteczka-stary pałac001

Zimna Brzeźnica- stary pałac

Ruina dworu zbudowanego w XVI wieku, rozbudowanego w roku 1603 i w XVIII wieku. Od końca XIX wieku pozostaje w ruinie. Renesansowy, murowany z kamienia, złożony z dwóch skrzydeł ustawionych do siebie pod kątem prostym, trzykondygnacyjny. Przy dworze resztki założenia parkowego.

Ruina dworu-2022r.

Pałac

Zimna Brzeźnica- nowy pałac


Zimna Brzeźnica-dwór

Ruina pałacu-2022r.

Ruina pałacu usytuowanego obok pozostającego w takim samym stanie dworu. Pałac powstał zapewne w końcu XIX wieku, kiedy to w wyniku pożaru zniszczeniu uległa poprzednia rezydencja rodowa.

Ruiny zabudowań gospodarczych-2022r.

Dzwonnica z 1835r.

Zimna Brzeźnica 1937, lubuskie