ZIELONA GÓRA /Grünberg/

Położona w granicach Dolnego Śląska, Zielona Góra należała do Księstwa Głogowskiego dzieląc jego historyczne losy. Początki miasta sięgają XIII wieku- przypuszcza się, że założone zostało ok. 1222 roku. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1302. Prawa miejskie otrzymuje w 1323 roku. Od połowy XIV wieku rezydowali tu piastowscy książęta, z linii głogowskiej– Henryk V Żelazny i Henryk VIII. Po śmierci Henryka XI  Zielona Góra była pod zarządem księcia Jana II Żagańskiego. Po pokoju kamienieckim od 1482 roku Zielona Góra znalazła się pod skrzydłami Jagiellonów, księstwo głogowskie z całym Śląskiem objął król Czech, Władysław Jagiellończyk, który przekazał zarząd nad księstwem księciu Janowi Olbrachtowi jako namiestnikowi króla Czech, a później księciu Zygmuntowi Jagiellończykowi. Po 1526 roku pod koroną habsburską. W latach 1544-1561 zamek i miasto oddane w zastaw miejscowej szlachcie- w tym czasie w rękach rodu von Kittlitz ze Świdnicy,  wymieniony Balthasar i Ulrich von Kittlitz.   Od 1596 roku wolne miasto. Rozwój miasta w wiekach XVI i XVII powstrzymywany wielokrotnie przez pożary i zniszczenia wojenne. Ponowny rozwój miasta następuje w XVIII i XIX wieku. Działania wojenne 1939-1945 nie przyniosły większych zniszczeń w strukturze miasta. 

Zielona Góra

 

ZAMEK

Książęcy zamek wybudowany prawdopodobnie w XIII/XIV wieku jako siedziba przedstawiciela władzy książęcej, został w roku 1488 zburzony i więcej nieodbudowany. Nieznana jest jego lokalizacja zamku , przypuszcza się tylko, że mógł być usytuowany w okolicy ulicy Zamkowej lub u zbiegu obecnych zielonogórskich ulic: Zamkowej, Wandy i Krakusa. Drugą lokalizacją może być tzw. Góra Ceglana(obszar obecnego Parku Winnego oraz Palmiarni).

 

zielona-gora-1894-lubuskie

WILLE

Zielona Góra-willa

ZIELONA GÓRA Willa Försterów (na terenie Polskiej Wełny, zburzona podczas rozbudowy fabryki w latach 20)

zielona-gora-willa

zielona-gora-willa-lobtenz

zielona-gora-willa-hermann-lubuskie

zielona-gora-2-lubuskie