ZŁOTNIK /Reinswalde/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego po raz pierwszy wymieniona w roku 1336(Reynoldeswalde). Na przełomie XIV-XV wieku dobra we wsi posiadali bracia von Gebelzig(1381 Reynniswalde). Wieś w tym czasie należała do rodu von Biberstein, od których w roku 1431 roku część ziemi zakupili bracia von Rackwitz a w 1450 von Knobelsdorff. W 1456 część gruntów w rękach Hansa Dreckler. W 1490 należała do książąt saskich. Od 1512 roku ponownie w posiadaniu rodu von Biberstein.

Dawny dwór sołtysi zbudowany w roku 1534, gotycko-renesansowy. Murowany z kamienia, dwukondygnacyjny, założony na planie prostokąta. Wnętrza piwnic nakryte sklepieniami kolebkowymi. Nad częścią pomieszczeń parteru sklepienia kolebkowo-krzyżowe, w sali strop belkowany, wsparty na słupie o ozdobnej głowicy. Zachowany gotycki, ceglany portal do piwnicy, portal kamienny w parterze oraz piaskowcowe obramienia okien, a w jednym z nich ozdobna krata i wyryta w piaskowcu data budowy.

Złotnik 1924, lubuskie