ZARZYN /Seeren/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wymieniana jako: Sarin, Zarino, Sehren, Szeren. W 1250 roku po raz pierwszy pojawia się nazwa wsi, gdy w jednym z dokumentów wymieniony został wśród świadków Boguphalus de Sarin(Boguchwała). Był to rycerz króla Przemysła, który w 1256 roku wraz z synem Zdislausem(Zdzisławem) sprzedał wieś Zarino templariuszom z Wielkiej Wsi. Wymieniana w latach późniejszych-1256(Zario), 1545(Sehren, Szeren), 1560, 1565(Zarzyn), 1631, 1664(Żarzyn). Od 1347 roku własność joannitów łagowskich(część autorów podaje, że od 1314 roku). Na terenie wsi w 1545 i w 1548 roku lenno posiadał Hans von Horn. W 1558 roku lenno posiadał Hans von Wermsdorf oraz w 1588 roku bracia von Logau: Zacharias, Anselm i Maximilian. Wg spisu z 1718/19 roku własność joannitów z Łagowa. Dobra przejęte przez państwo pruskie po sekularyzacji dóbr  kościelnych. W 1879 roku majątek o powierzchni 152,80ha należał do Pani Adolphine KochPóźniej niewielki majątek należący od początku XX wieku do rodziny Sckerl – wymieniony Georg oraz Richard Sckerl.  Majątek ten w 1907 roku liczył 180 ha ziemi. Drugim majątkiem 100 ha był majątek należący do karczmarza Müller. W 1914 roku majątek obejmował 182ha i należał do Geroga Sckerl, drugi o powierzchni 100ha należał do Friedricha Müller. W 1929 roku w spisie majątków widnieje: Georg Sckerl(182ha), Ernst Schilling(103ha), Karl Rettig(31ha).

Zarzyn- dwor

zarzyn-dwor-pow-sulecin

Zarzyn-dom Mullera

We wsi stały dwa dwory. Dwór rodziny Sckerl rozebrano w 1949 roku a na miejscu dworu postawiono kościół.

zarzyn-1902-lubuskie