ZARZYN /Seeren/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1256 roku(rycerz króla Przemysława Boguphalus de Sarin). Wymieniana w latach późniejszych-1256(Zario), 1545(Sehren, Szeren), 1560, 1565(Zarzyn), 1631, 1664(Żarzyn). W 1256 roku wieś w posiadaniu rycerza Boguphalus(Boguchwała) i jego syna Zdislausa(Zdzisława), który sprzedał templariuszom wieś Zarino. Od tego czasu wieś podlegała komandorii w Wielkiej Wsi(Grossdorf). Po 1312 roku wieś jest własnością joannitów łagowskich.  W 1548 roku lenno Hansa von Horn. W 1558 roku wymieniony Hans von Wermsdorf oraz bracia von Logau posiadający majątki we wsi. Dobra przejęte przez państwo pruskie po sekularyzacji dóbr  kościelnych. We wsi niewielki majątek należący do rodziny Sckerl od początku XX wieku- wymieniony Georg oraz Richard Sckerl. Majątek ten w 1907 roku liczył 180 ha ziemi. Drugim majątkiem 100 ha były dobra karczmarza Müller.

Zarzyn- dwor

zarzyn-dwor-pow-sulecin

Zarzyn-dom Mullera

We wsi stały dwa dwory. Dwór rodziny Sckerl rozebrano w 1949 roku a na miejscu dworu postawiono kościół.

zarzyn-1902-lubuskie