ZAMOSTOWO /Samst/

Miejscowość leżąca na przesmyku jezior Kursko i Długie w pobliżu Gorzycy i Starego Kurska w powiecie Międzyrzeckim. Brak danych o pałacu. Rodzina von Kalckreuth posiadała Zamostowo w 1664 roku. W 1680 roku własność Leo Kurski(Lucke-Kurski). W latach 1707-1740 majątek był własnością rodu von Unruh. W spisie majątków z 1796 roku jako właściciel wsi figuruje  Johann Sebastian Gotthilf von Kalckreuth(1756-1820), który w 1792 roku przez małżeństwo z Constanze Gottliebe Tugendreich von Unruh(1768-1810) prawdopodobnie wykupił majątek w Zamostowie. Po śmierci Johanna Sebastiana majątek odziedziczył jego syn, Ernst Ehrenfried von Kalckreuth(1797-1858), budowniczy pałacu. Wymieniony w spisie właścicieli w 1845 i 1857 roku aczkolwiek w 1846 roku jako właściciel figuruje Gustav von Kalckreuth, prawdopodobnie pomyłka.  Ernst Ehrenfried zmarł bezpotomnie. Majątek odziedziczyła bratowa, wdowa po Constantinie Wilhelmie, Johanne Sophie Amalie, z domu von Pannewitz(1811-1874). W  spisie właścicieli w latach 1870-77 roku nadal jako właściciel figurował Ernst von Kalckreuth a majątek obejmował 248ha gruntów. Po śmierci Johanne Sophie Amalie von Kalckreuth dobra odziedziczył najstarszy jej syn, Karl Ernst Maximilian Sebastian(ur.1835). Żoną jego była Elisabeth Dorothea Emilie von Dziembowska z Bobowicka. W 1878 roku odsprzedał majątek kuzynowi, Leonhardowi von Kalckreuth(1821-1882), właścicielowi Chycin. Majątek odziedziczył młodszy syn z pierwszego małżeństwa, August Friedrich Wilhelm Leonhard von Kalckreuth(1853-1927), żonaty z Alice Henriette Emilie von Wartenberg z Glisna. Małżeństwo było bezdzietne. W 1896 roku majątek porucznika Leonharda von Kalckreuth obejmował 248,16ha gruntów. W 1907 roku majątek obejmował 248ha gruntów. Dzierżawcą był Benno Wittchen z Gorzycy. Po śmierci Augusta Friedricha Wilhelma Leonharda von Kalckreuth, właścicielem został wcześniej adoptowany jako syn Joachim von Kalckreuth(1902-1970) z Muchocina, będący właścicielem majątku do 1945 roku. Był synem Wilhelma von Kalckreuth i Clary Alexandry von Kalckreuth z Kurska. Ożeniony z Marią von Helldorf(1908-1989) miał z nią trójkę dzieci.

Zamostowo-ok. Międzyrzecza