Wrzosowo /Fritzow/

 Wieś położona w gminie Dygowo powiatu kołobrzeskiego. Po raz pierwszy wymieniona została w roku 1240 roku, kiedy należąła do księcia pomorskiego, Barnima I, później do biskupa kamieńskiego. Jako właścicieli wymienia się rodziny: von Damitz, von Blankensee, von Lebrecht. W 1804 roku wieś należała do rodu von Heidebreck/Heydebreck/. W tym czasie należała do Carla Christopha Philippa von Heidebreck. W latach 1825-57 należała do kupca z Kołobrzegu, Schroeder`a. Później przechodzi w ręce Augusta von Ahrens`a i jest właścicielem do 1905 roku. Kolejnym posiadaczem majątku zostaje Mach, któy sprzedaje majątek Heinrichowi von Enckevort. Ostatnim właśicicielem dóbr wrzosowskich jest Ulrich von Enckevort.

DWÓR

W otoczeniu parku krajobrazowego o powierzchni 3 ha znajdował się do 1945 roku dwór zbudowany prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIX wieku przez rodzinę von Heidebreck. Prawdopodobnie przebudowywany. W 1945 roku spalony przez jeńców francuskich jako odwet za ich okrutne traktowanie przez właściciela majątku.

Damitz 1

BlankenseeEnkevort